Servodata - strona główna NVIDIA Preferred Solution Provider PNY NVIDIA Quadro Authorized Partner

 

NVIDIA Volta Boost

 

Jedna platforma

 

Szybkość przetwarzania danych bez ograniczeń

 

Ośrodki przetwarzania danych (Data Center) są współcześnie kluczowym ogniwem wspomagającym rozwiązywanie najważniejszych problemów naukowych związanych z dużą ilością danych dzięki wykorzystaniu zarówno systemów obliczeniowych wysokiej wydajności (High Performance Computing - HPC) jak i sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence - AI).
Przyśpieszenie działania procedur obliczeniowych, wizualizacja dużej ilości danych i zapewnienie inteligentnych usług dla klientów to zadania stojące przed inżynierami ośrodków przetwarzania danych każdego dnia. Rozwiązanie tych problemów wymaga coraz bardzie złożonych i precyzyjnych symulacji, przetwarzania ogromnej ilości danych lub stworzenia wydajnych algorytmów wyszukiwania i analizy danych przy wykorzystaniu samouczących się systemów opartych o dogłębne uczenie (Deep Learning). Rosnące obciążenia wymagają od centrów przetwarzania danych ciągłego wzrostu wydajności w celu zaspokojenia rosnącego wykładniczo zapotrzebowania na obliczenia.
NVIDIA Tesla jest wiodącą obecnie platformą zaprojektowaną z myślą o centrach obliczeniowych, wdrażaną przez największe na świecie centra superkomputerowe i największe przedsiębiorstwa. Łączy w sobie akceleratory GPU, systemy komputerowe, technologie komunikacyjne, narzędzia programistyczne i aplikacje umożliwiające przyśpieszenie obliczeń i przetwarzanie olbrzymich ilości danych.
Sercem platformy NVIDIA Tesla są pracujące równolegle akceleratory GPU NVIDIA Volta, które zapewniają znaczny wzrost wydajności nawet dla najbardziej obciążających zadań typu HPC i AI, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ze zmniejszeniem fizycznego zapotrzebowania na miejsce włącznie dzięki zmniejszeniu liczby węzłów obliczeniowych.
W chwili obecnej ponad 400 aplikacji HPC z wielu dziedzin oraz wszystkie aplikacje strukturalne (Frameworks) związane z systemami dogłębnego uczenia są wspomagane przez GPU.
Każde nowoczesne centrum obliczeniowe może efektywniej dysponować dostępnymi środkami i zaoszczędzić pieniądze dzięki wykorzystaniu platformy NVIDIA Tesla.

 

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie NVIDIA Tesla